info-zisk.napady.eu

Legální daňové úniky

Legální daňové úniky - optimalizace daní 2008

Zálohy na zboží a služby

Můžeme předem do konce roku zaplatit - a tím mít další daňově uznatelný výdaj - zálohy na zboží nebo na služby, které odebereme až po konci roku. Nesmí však jít o zálohu spojené osobě.

Nákup na sklad

Vedeme-li daňovou evidenci, jsou daňově uznatelné i výdaje na zásoby podle data zaplacení, i když byly nebo budou spotřebovány až v dalších letech.

Tuto výhodu nemá dlouhodobý hmotný majetek, protože ten se dostane do daňových výdajů postupně prostřednictvím odpisů. V roce pořízení bude proto daňovým výdajem jen jeho část.