info-zisk.napady.eu

Zábava

Tel. hovor

# # # # Tohle se prej fakt stalo... Je to záznam rozhovoru klienta s# # #
# # # # pracovníkem Help-line firmy WordPerfect, pravdivej příběh, kterej byl
# # # # zachycenej systémem monitorujícím práci oddělení pomoci zákazníkům.
# # # # Dotyčný zaměstnanec byl vyhozen a v současné době se s # WordPerfectem
# # # # soudí kvůli "bezdůvodnému propuštění". Záznam rozhovoru mezi bývalým
# # # # zaměstnancem podpory zákazníků firmy WordPerfect (WP) a klientem (K),
# # # # žádajícím o pomoc:
# # # #
# # # # WP: "Podpora zákazníků, jak vám mohu pomoci?"
# # # # K: "Mám problémy s WordPerfectem."
# # # # WP: "Jaký druh problémů?"
# # # # K: "No, právě jsem něco psal a najednou jsou všechna slova pryč."
# # # # WP: "Jsou pryč?"
# # # # K: "Zmizela."
# # # # WP: "Hmm, a co teď vidíte na obrazovce?"
# # # # K: "Nic."
# # # # WP: "Nic?"
# # # # K: "Je prázdná, a když píšu, tak se na ní nic neobjeví."
# # # # WP: "Jste stále ve WordPerfektu nebo jste z něj venku?"
# # # # K: "Jak to mám vědět?
# # # # WP: "Vidíte na obrazovce céčko s dvojtečkou?"
# # # # K: "Jaké cédéčko?"
# # # # WP: "To nic, řekněte jen, jestli můžete pohybovat kurzorem po
# # # # obrazovce."
# # # # K: "Žádný kurzor tam není, vždyť vám říkám, že se tam nic z toho, co
# # # # píšu,neobjeví."
# # # # WP: "Je na vašem monitoru indikátor napětí?"
# # # # K: "Co je to monitor?"
# # # # WP: "To je ta věc, co má obrazovku a vypadá jako televize. Je na něm
# # # # takové malé světélko, které by mělo svítit, když jej zapnete. Je tam?"
# # # # K: "To já nevím."
# # # # WP: "Tak se podívejte na zadní stěnu monitoru a hledejte kabel pro
# # # # přívod elektřiny. Vidíte jej?"
# # # # K: "Jo, myslím, že ano."
# # # # WP: "Výborně! Sledujte kabel až k zásuvce a řekněte mi, zda je
# # # # zapojený do zásuvky."
# # # # K: "Ano, je."
# # # # WP: "Když jste se díval za monitor, všiml jste si, jestli jsou tam
# # # # zapojené dva kabely?"
# # # # K: "Ne."
# # # # WP: "No, měly by tam být. Potřebuji, abyste se tam opět podíval a
# # # # našel ten druhý kabel."
# # # # K: "Dobrý, je tady."
# # # # WP: "Tak jej sledujte a řekněte mi, jestli je správně zapojený do
# # # # zadní strany vašeho počítače."
# # # # K: "Já se tam nedostanu."
# # # # WP: "Vidíte, jestli je zapojený?"
# # # # K: "Ne."
# # # # WP: "Ani kdybyste si na něco klekl a natáhl se tam?"
# # # # K: "Ale to není proto, že bych tam nedosáhl, to kvůli tomu, že je
# # # # tma."
# # # # WP: "Tma?!"
# # # # K: "Ano, v kanceláři nesvítí světlo a jde sem jen trocha světla z
# # # # ulice."
# # # # WP: "No tak si rozsviťte!"
# # # # K: "To nemohu."
# # # # WP: "Née? A proč ne?"
# # # # K: "Protože nejde proud."
# # # # WP: "Ne... nejde PROUD??? Aha, už jsem na to přišel! Máte ještě
# # # # původní obal a manuály, se kterými byl počítač dodán?"
# # # # K: "Ano, mám je tady ve skříni."
# # # # WP: "Dobrá. Vezměte je, odpojte počítač a zabalte jej stejným způsobem
# # # # jako byl zabalený, když jste ho dostal. Pak ho odneste zpět do obchodu,
# # # # kde # jste ho koupil."
# # # # K: "Opravdu? Je to s ním tak zlé?"
# # # # WP: "Ano, obávám se, že ano."
# # # # K: "No, tak dobrá. A co mám v obchodě říct?"
# # # # WP: "Řekněte jim, že jste příliš velkej debil na to, abyste vlastnil
# # # # počítač!"
Žádné komentáře