info-zisk.napady.eu

Zábava

Hovnologie

Aneb popis tvrdosti hovna !
HOVNOLOGIE

Členění hoven podle tvrdosti:

Hovna členíme vzhledem k jejich tvrdosti podle následující tabulky:

Tvrdost hovna:

Popis hovna:

1

Nejměkčí hovno, do jakého kdy můžete šlápnout. V odborných kruzích se nazývá sračkou. Hovno této tvrdosti lze bez problémů vypít (základní metodou zjištění tvrdosti hovna je pokus)

2

Jedná se o stále měkké hovno, tzv. polosračka, nelze již vypít, ale bez problémů se s ní dá kloktat.

3

Středně tvrdé hovno, lze sníst i pomocí protézy, doporučuje se k tomu přikusovat rohlík (pro porovnání neboť by hovno této tvrdosti mělo být od rohlíku co se náročnosti na kousání týče k nerozeznání)

4

Nadprůměrně tvrdé hovno. Lze jej jíst pouze pomocí kvalitního chrupu. Jedinci s úzkým krkem by se při konzumaci nadměrně velkých hoven (viz. členění podle velikosti) mohli udusit.

5

Zkamenělé hovno, které ztvrdlo díky použití hovnodeformátoru. Jedná se o přístroj, který umí deformovat hovna do nejvyššího stupně tvrdosti. Toto hovno je nepoživatelné a zpravidla bez zápachu.

Členění hoven podle tvrdosti patří k základním předpokladům k přežití v této společnosti. Proto by se s ním měli seznamovat již děti v prvních ročnících základních škol.

Členění hoven podle původu:

Členění hoven podle původu může být prováděno z několika hledisek. Mezi primární patří hledisko personální. To rozlišuje mezi hovny vysranými:

 1. osobami mužského pohlaví
 2. osobami ženského pohlaví
 3. mužatkami
 4. zvířaty


Zvláštním druhem je tzv. odpadlé hovno, které vzniká odštěpením od hovna centrálního. Zatímco centrální hovno bývá z hlediska výše uvedeného členění posuzováno normálně, jeho odštěpek se posuzovat nemůže, neboť patří do této samostatné kategorie a pro zkušeného hovnologa má pouze sekundární význam. Nejvíce pro nás tak cenných informací o hovnu samotném má totiž jedině hovno centrální.

Dalším hlediskem vhodným pro členění hoven je hledisko místní. Jedná se o hovna:

 1. vysraná na WC - tímto se ovšem stává hovno bezcenným, protože přichází do styku s vodou a jinými sajrajty a nelze již zjistit jeho původní tvrdost ani chemické složení, protože může obsahovat různé vnější příměsi.
 2. vysraná na žumpách a kadibudkách - toto také znamená ideální způsob skladování hoven
 3. vysraná na jiných konkrétních místech - např. v lese, když se nositel hovna nestihne včas vrátit domů
 4. vysraná do kalhot


Posledním hlediskem, o kterém se zde zmíníme, je hledisko globální. Z tohoto pohledu rozlišujeme hovna:

 1. vysraná v prostoru s gravitací - klasický srací proces, který je běžný téměř v každé domácnosti
 2. vysraná v prostoru bez gravitace - jedná se především o sraní kosmonoutů, zde je nutno dávat pozor na správné skladování hovna, aby si ho nějaký kolega nedal omylem k svačině, až mu poletí kolem hlavy.

Členění hoven, podle způsobu vysrání:

Hovna lze srát nejrůznějším možným způsobem. Zpravidla tento způsob nemá vliv na jejich výslednou podobu ani kvalitu či chemické složení. Toto neplatí pouze ve výjimečných případech - např. když někdo sere skrz roztrhlý pytel cementu, může dojít k obohacení hovna o dané příměsi a posléze i ke změně jeho tvrdosti. Nicméně přestože sraní skrz roztrhlý pytel cementu je společensky velice prospěšným aktem, málokdo toto praktikuje. Hovnologové tento fakt přičítají malé informovanosti veřenosti o této problematice. Ke zlepšení situace by měla přispět i tato stránka.

Vlastní způsoby vysrání mohou být následující:

 1. v sedě (používá se především v případě, že si člověk včas uvědomí potřebu a stihne navštívit sociální zařízení)
 2. ve stoje (méně příjemná varianta, zpravidla se člověk při ní posere)
 3. v leže (taktéž méně příjemné, což člověk zpravidla zjišťuje až s odstupem času)
 4. v letu (málo častý případ, např. když někdo padá ze skály a posere se strachy - mnoho společného s bodem 2)

Metody zvíšení produktivity sraní hoven

V předchozích kapitolách jsme si vysvětlili společenský přínos hoven. Proto si musíme uvědomit, že hoven není nikdy dost a že by se každý jedinec měl aktivně zapojit do procesu jejich produkce.

Vydáme-li se na cestu zvyšování produktivity sraní hoven, dovede nás zpravidla k zajímavému poznání fyziologických procesů probíhajících v našem těle. Proto si musíme uvědomit, že existují určité látky, které celý kýžený proces podporují. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit konzumaci 40 % vodky s coca-colou. V tomto případě máte možnost chlastat s mírou (ani se nemusíte ráno poblejt) a poté vysrat poměrně veliké hovno střední tvrdosti. Pokud jste typ, který se po sebevětším množství alkoholu nepoblije, pomůže vám takováto chlastačka k celodenní postupné produkci sračky.

Dále se doporučuje po každém jídle sníst projímadlo. Možná, že vám to pomůže i sníst více jídla (na pokračování), čímž zabijete 2 mouchy jednou ranou. Každopádně je společensky nepřijatelné se poblít, protože co vyblijete, nevyserete. Co nevyserete, proserete. A to je na hovno.

Základy hovnologie

Hovno a jeho podstata

Po důkladné historicko-společenské analýze dějin hovna můžeme konstatovat, že po pádu otrokářské společnosti začínají upadat i lidské znalosti a schopnosti využití hovna v procesu společensko-ekonomického růstu. Podíváme-li se na jeho podstatu, vidíme, že se týká úplně každého jedince, a to nejen lidského, ale i zvířat. Hovno se tedy stává společným pojítkem mezi přírodou a člověkem. Ani to, že opice začaly chodit vzpřímeně a staly se lidmi, je neoprostilo od hovem. Neuvědomení si této symbolické rovnosti jak mezi lidmi, tak mezi člověkem a zvířetem, způsobilo, že středověk trval hafo století, a zároveň je to příčinou současných ekologických nevyrovnaností.

Na prahu třetího tisíciletí se hovno tedy stává pojmem, který člověka vede zpět ke své podstatě a ukazuje mu smysl jeho života. Soudný člověk, který si uvědomuje tuto skutečnost, se nikdy nemůže stát obětí nějaké sekty, která mu nabízí falešné hodnoty a přitom ví o hovnu úplné hovno. Přesto se i v dnešní moderní době najdou tací fanatici, kteří ortodoxně každé své hovno splachují (či alespoň zahrabávají, není-li v dosahu WC), namísto toho, aby jej vzali na stříbrný podnos a s hlavou vzpřímenou s ním vypochodovali do ulic a pochlubili se jím celé veřejnosti. Proto hovologové volají: "Vyserte se na předsudky a neskrývejte svou přirozenost - odhalte své hovno!"

Společensko-ekonomický význam hovna

Ačkoli si to mnozí neuvědomují, hovno se v době novověku (a částečně již dříve) stalo předmětem big businessu. Z hlediska obchodního zde nalezneme dva pohledy:

 1. Pohled přímého obchodu - jedná se o směnu hovna za peníze, zpravidla se jedná o hovna zvířecí, někdy též nazývaná jako hnůj.
 2. Pohled nepřímého obchodu - je nejvýznamnější složkou všech světových ekonomik, o nepřímém zisku z hovna se podrobněji rozepíšeme v následujícím odstavci.

Nepřímého obchodu využívají především výrobci záchodů. Dalším významným produktem jsou toaletní papíry či osvěžovače vzduchu, dále pak WC gely apod. Bez hovna by všichni tito výrobci zkrachovali, zaměstnanci by se ocitli na dlažbě a nakonec by se z toho stejně všichni posrali! Díky psím hovnům zase bohatnou výrobci čističů obuvi. Samostatnou kapitolou se stávají hovna ptačí. Bez nich by neexistovaly firmy vyrábějící speciální antihovnivé šampony (každý již jistě zažil nepříjemnou zkušenost) či restaurátoři soch a jiných posrávaných uměleckých děl. Jak jsme si tedy mohli všimnout, význam hovna je tak široký, že zasahuje od ekonomického vývoje lidstva po umění.

Hovno v teorii a praxi

Teoretický model hovna formuloval ve své teorii relativity již Albert Einstein. Po dlouhých letech studií a nejrůznějších pokusů vyslovil hypotézu (uznávanou dodnes), že velikost, hmotnost i čas vysraného hovna jsou relativní a s ním ekvivalentně i jeho energie. Co však pro nás znamenají tyto poznatky v praxi?

Z praktických zkušeností si každý z nás musí tuto teorii doplnit o určité limity. Albert Einstein totiž vycházel z poznatku, že světlo se ve všech vztažných soustavách pohybuje stejnou rychlostí. Opomenul však fakt, že žádný živý tvor není schopen srát rychlostí světla, a tudíž mezní hodnoty daných veličin budou u hovna zcela specifické.

Za prvé by si měl každý občan nechat udělat hovnologickou prohlídku (alespoň jedenkrát za 2 roky), aby zjistil, jaká je maximální doba, po kterou je jeho organismus schopen ponechat hovno v těle. Bez této informace by se mohl i přes dobrou znalost teorie relativity posrat. Dále by měl vědět, jakým způsobem závisí hmotnost hovna na čase, který uplynul od posledního vysrání a na množství zkonzumovaného pokrmu. To pro případ, že by se skutečně posral, aby věděl, o kolik bude lehčí, když vysype obsah kalhot.

Lidé, kteří trpí špatnou stolicí, by se měli informovat u svého hovnologa o možnostech nápravy. Jak již bylo uvedeno, bývá tento problém podceňován a následky pak mohou být drastické (např. udušení se nadměrnými splodinami z dlouho vysrávaného hovna).

Výhody používání WC před sraním do kalhot

Přestože zde hovoříme o určitých výhodách spojených s používání sociálního zařízení, nesmíme zapomenout na fakt, že sraní do WC hovno znehodnocuje a tím i kazí výsledek celodenní práce našeho organismu. Proto podporujeme používání tzv. hovnologického záchoda. Ten se skládá z prkýnka ve výšce 1,78 m a hovnozásobníků. Hovnozásobník sahá od země až do oněch 1,78 m. Když se zcela zaplní hovny, zavolá občan Státní hovnologický úřad, který zajistí příjezd hovnocucu.

Nicméně vraťme se ke srovnání sraní do WC a do kalhot. Sraní do kalhot má tu nevýhodu, že kalhoty mají nohavice a vy byste mohli snadno o svůj výtvor touto cestou přijít. Zároveň přímo při samotném aktu, jemuž se v odborných kruzích říká posrání se, dochází k tvarování hovna v závislosti na upnutosti kalhot. To považujeme taktéž za nežádoucí. V takovémto případě se totiž zkracuje doba, po kterou užitná hodnota hovna dosahuje 100 %. Působí na to zejména následující vlivy:

 • tělesná teplota - zapříčiňuje rychlejší zasychání hovna, tím také ztrácí svou vůni
 • kompresní schopnost kalhot - dělá z hovna velkou placku a hrozí jeho rozklad na hovno centrální a odštěpek

Pokud se často posráváte, může být příčinou špatný odhad času potřebného k nalezení WC. Ten si však můžete vypočítat za pomoci následujícího matematického vzorce:

t = hmotnost hovna * tvrdost hovna / 3,14


Pozn.: Jako výchozí hodnota pro hmotnost a tvrdost hovna se bere naposledy vysrané hovno.

autor: neznámý :-D

Žádné komentáře