info-zisk.napady.eu

Mzdy

Příjmy ze zaměstnání a daňové přiznání

Musíme podat daňové přiznání?

Pokud jsme měli jen příjmy ze zaměstnání a žádné jiné, musíme daňové přiznání podat jen tehdy, když se nám během roku zaměstnání překrývala.

Pokud jsme měli jen příjmy ze zaměstnání a ta se nám nepřekrývala, můžeme se rozhodnout, zda přiznání podáme nebo ne (většinou je pro nás výhodnější přiznání podat). Pokud je ale nepodáme, musíme požádat svého zaměstnavatele (nebo jednoho z našich zaměstnavatelů) o zúčtování daně ze mzdy.

Daňové přiznání

Budeme-li podávat daňové přiznání, vyžádáme si od všech svých zaměstnavatelů Potvrzení o příjmu. Ze všech Potvrzení sečteme hrubou mzdu, odvedené pojištění a zaplacené zálohy na daň z příjmů.

Do tabulky na 2. straně daňového přiznání vepíšeme součet hrubých mezd a součet odvedeného pojištění. Na řádek 84 součet záloh na daň. Originály všech Potvrzení o zdanitelných příjmech k přiznání přiložíme.

Další postup viz daňové přiznání.

Které příjmy neuvádíme

Nemusíme danit ani uvádět:

  • příjmy do 5 tisíc za měsíc u zaměstnavatele, u kterého jsme nepodepsali Prohlášení poplatníka k dani a zaměstnavatel z nich odvedl srážkovou daň 15% (nejčastěji to bývá u Dohod o provedení práce)
  • autorské honoráře za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, ze kterých mi zaměstnavatel strhnul srážkovou daň 10 %
  • cestovní náhrady - stravné do výše dovolené Zákoníkem práce, příjmy ve formě stravenek do výše dovolené zákonem o daních z příjmů
  • paušální příjmy za použití vlastního nářadí, příspěvek na penzijní připojištění do výše stanovené zákonem o daních z příjmů, a další - viz § 6 odst. 7-9 zákona o daních z příjmů
Žádné komentáře