info-zisk.napady.eu

Mzdy

Potvrzení o příjmu

Potvrzení o příjmu- zdanitelný příjem

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Každý z našich zaměstnavatelů nám musí na vyžádání vydat Potvrzení, ve kterém uvede hrubou mzdu a sražené a odvedené zdravotní a sociální pojištění a zálohy na daň.

O toto potvrzení musíme požádat nejpozději do 15.2. po skončení dotyčného roku.

K čemu je Potvrzení třeba

Potvrzení potřebujeme, jestliže

  • podáváme sami daňové přiznání nebo
  • máme-li během roku více zaměstnavatelů a jeden z nich nám bude dělat roční zúčtování záloh

V každém případě musíme doložit Potvrzení od všech svých zaměstnavatelů, z hlavních i vedlejších pracovních poměrů.

Žádné komentáře