info-zisk.napady.eu

Mzdy

Osvobození od daně

Příležitostná činnost, při které neplatíte daně

Příležitostná činnost osvobozená

Pokud součet našich příjmů (bez odečtení výdajů) z následujících činností nepřesáhne v kalendářním roce 20 tisíc Kč, nemusíme tyto příjmy danit:

  • příležitostné činnosti (příležitostnou činností není ovšem činnost, která sice má charakter příležitostné činnosti, ale na kterou máme živnostenský list )
  • příležitostný pronájem movitých věcí
  • zemědělská výroba, pokud není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)

Uvedené najdeme v § 10 zákona o daních z příjmů, vztahuje se k roku 2007 i 2008.

Včelaři

Pokud jsme během roku měli maximálně 40 včelstev, počítá se nám jako příležitostný příjem 500 Kč na jedno včelstvo.

Příležitostná činnost zdaněná

Pokud součet našich příjmů z výše uvedených činností přesáhne za rok 20 tisíc Kč, musíme je zdanit jako ostatní příjmy.

Poslední komentáře
08.06.2012 09:41:18: At the office browsing on the world wide web! seo sem
07.06.2012 18:38:11: yeh was good, kids were fine. Had sailing and windsurfing in the end. How's work? szkola windsurfing...