info-zisk.napady.eu

Jak podnikat

OSVČ bez živnosti

Co není živnost

Živnostenské oprávnění nepotřebujeme pro činnosti, jako je např.:
  • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství
  • činnost autorů - autorské honoráře
  • nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (př. spisovatel, herec, hudebník, ...)
  • činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým je většinou třeba státní zkouška: daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, správci konkursní podstaty, znalci, tlumočníci, psychoterapeuti, přírodní léčitelé...

Činnosti, ke kterým nepotřebujeme živnostenský list, uvádí § 3 živnostenského zákona a § 7 odst. 1, 2 Zákona o daních z příjmů.

 

Úpraveno 27.12.2009

Žádné komentáře