info-zisk.napady.eu

Jak podnikat

Daňové přiznání

Daňové přiznání 2008, daň z příjmu fyzických osob

Daňové přiznání - formuláře

Pro daňové přiznání, poučení a potřebné přílohy zajdeme na finanční úřad nebo formuláře stáhneme.

Dále viz Termín podání daňového přiznání.

Sazba daně 2008

15 %.

Daňové přiznání - postup vyplnění

Daňové přiznání k dani z příjmu zvládneme vyplnit sami, postupujeme-li podle poučení, které je součástí daňového přiznání, vyplníme:

 • osobní údaje
 • podle toho, co zdaňujeme:
  • příjmy ze zaměstnání
  • příjmy a výdaje z podnikání a/nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
  • příjmy z kapitálového majetku
  • příjmy a výdaje z pronájmu
  • ostatní příjmy a výdaje
  • neuvádíme příjmy osvobozené a příjmy již zdaněné
 • základy daně z jednotlivých druhů příjmů sečteme a snížíme o ztrátu z podnikání z předchozích pěti let
 • snížíme o odčitatelné položky
 • zaokrouhlíme a spočítáme daň 15 %
 • daň snížíme o slevy na dani
 • daň dále snížíme o zálohy na daň z příjmů zaplacené námi a/nebo naším zaměstnavatelem
 • vyplníme tabulku příloh a přiložíme originály potvrzení pro
  • příjmy ze zaměstnání
  • slevy a odčitatelné položky (jen pro ty, které je nutné doložit)
 • podepíšeme


Úpraveno 27.12.2009
Žádné komentáře