info-zisk.napady.eu

Jak podnikat

Daňová evidence

Daňové evidence není jednoduché účetnictví!

Daňová evidence 2008

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. S její pomocí zjistíme základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Definuje ji § 7b Zákona o daních z příjmů.

Co obsahuje daňová evidence

  • zdanitelné příjmy
    - peněžní i nepeněžní, které jsme obdrželi hotově, na bankovní účet nebo fyzicky od 1.1. do 31.12.
  • daňově uznatelné výdaje
    - vydané od 1.1. do 31.12. a doložené doklady
  • majetek a závazky v podnikání

Evidenci i evidované doklady musíme archivovat.

Jak má daňová evidence vypadat

Daňová evidence může vypadat podle naší potřeby, například viz daňová evidence neplátce DPH. Pokud váháme, zda použít nějaký program, tabulku v Excelu nebo jen linkovaný sešit, mrkněme do Daňová evidence - účetní program nebo Excel?.

Často stačí dvě kolonky: zdanitelné příjmy, daňově uznatelné výdaje. Příjmy ani výdaje nemusíme dělit podle druhů, nemusíme evidovat pohyb peněz v pokladně ani v bance. Můžeme evidovat i hromadně a zpřeházeně, důležitý je správný kalendářní rok. To jsou základní rozdíly oproti jednoduchému účetnictví.

K tomu číslo dokladu, abychom to později našli, a popis, o co jde, případně datum (spíš pro orientaci, hlavní je správný kalendářní rok). Podrobněji viz daňová evidence pro neplátce DPH, kde najdeme i ukázky.

 

Úpraveno 27.12.2009

Žádné komentáře