info-zisk.napady.eu

Jak podnikat

Jak začít podnikat

Potřebujeme živnostenský list?

Chceme-li vydělávat samostatně, musíme zjistit, zda potřebujeme

  • živnostenský list
  • jiné oprávnění (př. daňoví poradci, tlumočníci)
  • nebo nic (př. autoři, spisovatelé, herci, hudebníci) - viz OSVČ bez živnosti

Živnostenský úřad a registrace

V každém případě zajdeme na živnostenský úřad, kde vyplníme Jednotný registrační formulář. Tím provedeme najednou všechna potřebná ohlášení a registrace - na pojišťovny, finanční i živnostenský úřad (nepotřebujeme už - jako tomu bylo dříve - předem zajišťovat např. výpis z rejstříku trestů, to už za nás udělá úřad).

Co vše musíme a můžeme zaregistrovat viz Jednotný registrační formulář.

Daňová evidence a další evidence

Během roku (nebo aspoň po jejím skončení) se musí vést

  • buď daňová evidence (musíme schovávat všechny doklady)
  • nebo evidence příjmů, budeme-li uplatňovat paušální výdaje (stačí schovávat příjmové doklady a vydané faktury)

Pokud jsme se zaregistrovali jako plátci DPH, musíme vést také evidenci podle zákona o DPH, a to průběžně.

Pokud uplatňujeme výdaje na auto, musíme vést evidenci jízd.

Pojištění

Jestliže máme podnikání jako hlavní činnost, musíme platit měsíčně zálohy na

  • zdravotní pojištění
  • sociální pojištění

a po konci roku podat Přehledy.

Daně

Po skončení roku musíme na finanční úřad podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu.

Jestliže jsme plátci DPH, musíme navíc plnit všechny povinnosti plátce DPH a podávat daňové přiznání k DPH po každém čtvrtletí.

Pokud uplatňujeme výdaje na auto, musíme platit čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podat daňové přiznání.

Daňové přiznání 2008, daň z příjmu fyzických osob

Daňové evidence není jednoduché účetnictví!

Co není živnost

Živnosti volné, vázané - seznam